Número actual

Objectius i destinataris

Caplletra és una revista internacional de filologia, destinada a la publicació de treballs originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb les llengües o les literatures, amb una atenció especial a la filologia catalana. Va adreçada a tots els investigadors i investigadores en aquestes matèries. Des que va ser publicada per primera vegada el 1986, la revista apareix dues vegades l’any, a la primavera i la tardor.

 • Caplletra. Revista Internacional de Filologia està editada i publicada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV).
 • Caplletra disposa d’un Consell Editorial format pel Consell de Redacció de la revista i el Comitè Científic (Consell Científic).
 • Caplletra accepta únicament treballs d’investigació originals no publicats amb anterioritat en cap altre mitjà ni en cap altra llengua.
 • Els articles rebuts a Caplletra passen per un procés d’avaluació d’experts estrictament anònim (double-blind peer review). Els avaluadors són investigadors aliens al Consell de Redacció i a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, entitat editora de la revista.
 • Més del 80% dels articles publicats per Caplletra són d’autoria aliena a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i al Consell de Redacció de la revista.
 • Cada volum de Caplletra conté una secció miscel·lània, una secció monogràfica i un apartat de ressenyes.
 • Caplletra té una periodicitat bianual que ha estat mantinguda regularment des de la seua aparició el 1986.
 • L’equip editorial de Caplletra supervisa acuradament i segueix una sèrie de protocols tècnics i ètics en relació amb el sistema d’avaluació i de publicació per tal d’evitar qualsevol possibilitat de mala praxi.
 • Caplletra apareix indexada en plataformes d’avaluació, identificació i/o impacte de revistes científiques, cercadors de revistes amb accés obert, directoris de publicacions periòdiques, biblioteques, xarxes i catàlegs col·lectius.

 

Dades de la revista

 • Versió impresa ISSN 0214-8188
 • Versió electrònica ISSN 2386-7159

Contacte

infocaplletra@uv.es